27 خرداد 1397

چه داروهای گیاهی عفونت معده را ریشه کن میکند؟ - سلامت بانوان اوما

سلامت بانوان اوما

عفونت معده (گاستروانتریت) عفونت معده و روده است. بیشتر علائم عفونت معده شامل علائم مربوط به دستگاه تنفسی می‌باشد. عفونت معده و روده به عنوان گاستروانتریت نامیده می‌شود. عفونت معده معمولا از طریق ویروس ایجاد می‌شود، اما می‌تواند توسط باکتری‌ها یا انگل‌ها نیز ایجاد شود. مسمومیت غذایی و عفونت معده ...